Kontakt Strona główna
O projekcie
Kursy
Materiały szkoleniowe
Galeria
Kontakt
Strona główna
Informacje bieżące:
- Ankieta dla absolwentów kursów

Pobierz ankietę
dla kandydatów
na elektryków wiejskich:

Plik PDF - 180 kB
Plik MS Word - 136 kB
Kwalifikacje kandydatów i rodzaje kursów szkoleniowych

Od kandydatów na kursy szkoleniowe wymagano:

- wieku ponad 19 lat, ukończenia co najmniej szkoły podstawowej oraz zainteresowań technicznych, przy czym preferowane jest przygotowanie w zakresie elektrotechniki - na kurs pełny i co najmniej szkoły zawodowej elektrycznej lub mechanicznej - na kurs skrócony;

- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu;

- zdolności manualnych.

Szkolenie było prowadzone na trzech poziomach:

1. pełne - dla osób po ukończonej szkole podstawowej,

2. skrócone - dla osób po ukończonej szkole zawodowej, w kierunku elektrycznym
lub mechanicznym,

3. uzupełniające - dla osób po ukończonym co najmniej technikum lub liceum elektrycznym.

Przedmioty nauczania
Kurs pełny
Kurs skrócony
Kurs uzupełniający
 
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
podstawy elektrotechniki
45
5
15
--
--
--
system elektroenergetyczny
10
--
5
--
--
--
instalacje elektryczne
50
20
40
10
10
--
silniki elektryczne
20
10
10
10
5
--
grzejniki i lampy
10
10
5
5
5
--
uzytkowanie energii w domu i w zagrodzie
35
20
30
15
10
10
ochrona pporażeniowa i ppożarowa
10
5
10
5
10
5
wykonywanie robót elektromontażowych
10
25
10
25
10
10
organizacja pracy "elektryka wiejskiego"
8
2
8
2
8
2
Łącznie
198
97
133
72
58
27
Prace kontrolne
15
5
5
Ogółem
310
210
90

Szkolenia o charakterze stacjonarnym są dla uczestników bezpłatne. Dodatkowo organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników w czasie trwania szkoleń oraz dojazdu na miejsce szkolenia. Możliwe jest także uzyskanie zasiłku szkoleniowego.

Szkolenia kończą się egzaminami. Absolwenci uzyskują Świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia do samodzielnej pracy przy urządzeniach elektrycznych.

 
 
  Szkolenie Elektryków Wiejskich
ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa
tel. (0 22) 826 61 07
e-mail: sekretariat@elektrycywiejscy.irsep.org
 
Projektowanie stron