Kontakt Strona główna
O projekcie
Kursy
Materiały szkoleniowe
Galeria
Kontakt
Strona główna
Informacje bieżące:
- Ankieta dla absolwentów kursów

Pobierz ankietę
dla kandydatów
na elektryków wiejskich:

Plik PDF - 180 kB
Plik MS Word - 136 kB
O projekcie

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres trwania projektu: sierpień 2006 — marzec 2008 r.


Cel projektu

Szkolenie i zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu elektryka "wiejskiego" przez rolników mieszkających na terenie Mazowsza.


Wskaźniki

Wymagana ilość przeszkolonych osób to 85% z 500 osób = 425 osoby
Suma BO przeszkolonych: 455 osób w tym 5 kobiet.


Zakres projektu

Szkolenie było prowadzone na 3 poziomach:

1. kurs pełny — dla osób z wykształceniem co najmniej podstawowym (310 godzin),
2. kurs skrócony — dla osób z wykształceniem zawodowym i średnim nieelektrycznym, ogólnym (210 godzin),
3. kurs dokształcający — dla osób z wykształceniem co najmniej średnim elektrycznym (90 godzin),

Szkolenia były całkowicie bezpłatne dla uczestników. Dodatkowo organizatorzy pokrywali koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników w czasie trwania szkoleń oraz dojazdu na miejsce szkolenia. Szkolenia kończyły się egzaminami. Absolwenci uzyskali świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia do samodzielnej pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Po uzyskaniu świadectwa absolwenci mogą uzyskać pomoc Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przy organizowaniu działalności na własny rachunek lub w innych organizacjach usługowych działających w okolicach zamieszkania.

Uczestnikami szkoleń byli mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców Mazowsza — rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

kwiecień 2008 r. Warszawa

 
 
  Szkolenie Elektryków Wiejskich
ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa
tel. (0 22) 826 61 07
e-mail: sekretariat@elektrycywiejscy.irsep.org
 
Projektowanie stron